مقاله کار اموزی گزارش مالی


مقاله کار اموزی گزارش مالی

مقاله کار اموزی گزارش مالی

Job Training Financial Report

تصمیماتی که سرمایه گذاران و بستانکاران اتخاذ می نمایند،

به صورت نسبی، روشن، مشخص و تعریف شده است.

اما هدف های مربوط به ارائه اطلاعات به کارکنان،

مشتریان و عموم مردم چندان روشن و مشخص نیست.

اگر بتوان سهامداران و سایر سرمایه گذاران را در کانون گروهی قرار داد

که مورد توجه قرار داد که برای دستیابی به عملیات مطلوب (در بازارهای کارآی سرمایه) ارائه این اطلاعات لازم است.

معمولا بستانکاران و سازمان های دولتی دارای قدرت لازم هستند

تا اطلاعات اضافی و مورد نیاز خود را تامین نمایند.

دادن اطلاعات به گروههای ذی نفع:

در اروپا تمایل دارند که به کارکنان و دولت و نیز به سایر گروه های ذی نفع توجه بشود.

در مقایسه با توجهی که به سایر گروه های ذی نفع می شود (در مقایسه با آمریکا) سهامداران

و مالکان شرکت ها مورد توجه زیادی قرار نمی گیرند.

در نتیجه، ماهیت اطلاعاتی را که باید افشا کرد، تغییر می کند.

برای مثال، در فرانسه شرکت ها باید هر سال یک ترازنامه اجتماعی به شورای کار شرکت ارائه کنند.

میزان اطلاعاتی را که باید افشا کرد:

افشا اطلاعات یعنی ارائه اطلاعات در حسابداری، هدف حسابداران ارائه اطلاعات مالی

درباره شرکت است که از طریق گزارشات مالی (معمولا در قالب گزارشات سالانه) ارائه می شود.

گاهی مفهوم این عبارت باز هم محدودتر می شود و مقصود اطلاعاتی است

که در محتوای صورت های مالی گنجانده نشده است.

بازدید کننده گرامی دقت فرمایید این متن فقط عنوانی از این مقاله میباشد

که شما میتوانید با پرداخت هزینه تعیین شده فایل مقاله را دانلود کنید

جهت خرید فایل از بالای همین پست بر روی دکمه “سفارش و خرید” کلیک کنید

مقاله کار اموزی گزارش مالی

امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
درحال ارسال