اموزش ست کردن آی پی در CMD


اموزش ست کردن آی پی در CMD :

اموزش ست کردن آی پی در CMD :

=> Fetch all interface names:

C:\> netsh interface ip show interfaces

=> Set a IP address & gateway:

C:\> netsh interface ip add address name=”Wi-Fi” addr=192.168.100.200 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.100.1 gwmetric=2000

موفق باشید

اموزش ست کردن آی پی در CMD

امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
درحال ارسال